Gordon® trainingen voor kinderopvang

Aanbod kinderopvang:

Training “Effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang”

Als pedagogische medewerker leer je door de training hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de kinderen (en de ouders). Je vergroot je eigen vertrouwen.

Training “Communiceren met baby’s”

Er is een babytraining ontwikkeld voor alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. Deze training is onlangs erkend door het FCB. En dat is goed nieuws, niet in de laatste plaats voor de baby’s zelf. Zij verdienen goed geschoolde pedagogisch medewerkers, die de behoeften van de baby’s opmerken, hun talenten zien, en weten hoe zij kunnen bijdragen aan een veilige hechting.

Opleiding pedagogisch coach

Er is ook een opleiding tot pedagogisch coach, deze opleiding is ook erkend door het FCB. In deze opleiding leer je hoe je als Pedagogisch Coach je collega’s effectief kunt coachen vanuit gelijkwaardigheid en invloed.

Trainingen

Training effectief communiceren in de kinderopvang

Training communiceren met baby’s

Opleiding tot pedagogisch coach

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?