Het doel van de training

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het concrete effect?

 • De kinderen respectvol benaderen.
 • Beter contact met kinderen, ouders en collega’s.
 • Meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt.
 • Objectiever naar kinderen kijken.
 • Versterking van het pedagogische klimaat in de groep.
 • Duidelijke grenzen stellen.
 • Kinderen leren rekening houden met elkaar.

Inhoud van de training

Voor iedere pedagogisch medewerker in alle vormen van kinderopvang, peuterspeelzalen en opvang op school.

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen de pedagogische medewerker en de kinderen centraal. Omgaan met de kinderen op basis van hun behoeften, een basis scheppen van vertrouwen. Een open omgang met de ouders.

Concreet leer je ondermeer:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren.

Als pedagogische medewerker leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de kinderen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties
 • tactische demonstraties
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer?

De trainer is speciaal opgeleid voor de Kinderopvang. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training  wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Onderstaand het lopende aanbod aan trainingen. Indien u geen training vindt of geen training bij u in de buurt kunt u een e-mail sturen aan info@gordontraining.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?