Het doel van de training

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het concrete effect?

 • Leerlingen respectvol benaderen.
 • Leerlingen leren dat er bij een conflict geen verliezers hoeven te zijn.
 • Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen.
 • U kunt objectiever naar leerlingen kijken.
 • Leerlingen leren om zelf hun conflicten op te lossen.
 • U kunt duidelijke grenzen stellen.
 • Leerlingen leren rekening houden met elkaar.

Inhoud van de training

Voor iedere leraar in het onderwijs (basis en voortgezet)

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen leraren en leerlingen centraal. Door een effectieve communicatie krijg je meer invloed op gedrag en houding van de leerling. Een basis scheppen van vertrouwen, weten welke aanpak kans op resultaat heeft.

Concreet leer je ondermeer:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren.

Als leraar leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de leerlingen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • Kernachtige theoretische presentaties.
 • Tactische demonstraties.
 • Individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer?

De trainer is speciaal opgeleid voor het Onderwijs. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?