Gordon® Communicatiemethode

De Gordon® Communicatiemethode is universeel en omvat kort gezegd vijf belangrijke onderdelen:

Thomas Gordon

Dr. Thomas Gordon (11 maart 1918 – 26 augustus 2002), geboren in Paris, Illinois, behaalde zijn BA in psychologie op de DePauw University, zijn MA aan de Ohio State University en uiteindelijk zijn PhD aan de University of Chicago onder Carl Rogers, samen met Abraham Maslow grondlegger van de humanistische psychologie. Tot hij zijn doctorsgraad behaalde werkte hij op afdeling Psychologie van de Universiteit van Chicago en hij werd aldaar een assistant professor in psychology in 1949.

Hij schreef een hoofdtuk over groep-georienteerd leiderschap in het vermaarde boek van Carl Rogers, Client-Centered Therapy dat in 1951 uitkwam.

Als Luchtmacht piloot en instructeur van kadetten in de Tweede Wereldoorlog, ontwierp Gordon een programma om nieuwe instructeurs een minder authoritaire manier om kadetten te trainen aan te leren. Deze ervaring en zijn latere deelname aan de National Training Laboratory in Bethel, Maine leidden tot zijn interesse in groep-georienteerd leiderschap.

Toen hij de University of Chicago in 1956 verliet om als psychologisch consultant te werken voor bedrijven, besprak hij met werknemers en hun kinderen hoe men binnen het gezin met elkaar en met zaken als discipline omging. Zo kwam hij erop overeenkomsten te zien tussen de ouder-kind dynamiek en die tussen leider -ondergeschikte. Dit inzicht motiveerde hem uiteindelijk om zijn oudercursus, ‘Parent Effectiveness Training (PET)’ in 1962 op te zetten.

Hij kreeg in zijn praktijk regelmatig ouders te zien die problemen hadden met de opvoeding van hun kinderen. Zij vertelden dat het te maken had met hun eigen opvoeding en de relatie die zij hadden met hún ouders. Thomas Gordon was begaan met zijn cliënten: “Ouders krijgen wel de schuld, maar ze worden niet geholpen.” Daarom startte hij in 1962 in Pasadena, Californië zijn eerste oudercursus.

De cursus werd zo populair onder ouders, dat hij al gauw begon trainers over de hele USA op te leiden om in hun omgeving les te geven.

Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’, en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘No-Lose Conflict Resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties.

De vaardigheden die hij in zijn boeken en cursussen onderwees, en die hij zijn hele verdere leven is blijven uitdragen, zijn nu gemeengoed.

Hij schreef negen boeken die in 28 talen zijn vertaald en waarvan er reeds meer dan 6 miljoen zijn verkocht over de hele wereld. Zijn “Parent Effectiveness Training”, die hij in 1962 introduceerde, werd door meer dan een miljoen ouders in 43 landen gevolgd. Deze training laat ouders inzien dat het ouderschap een continue zoektocht is, zoeken naar balans tussen ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid enerzijds en de ruimte en zelfstandigheid die kinderen vragen anderzijds.

Sinds de officiële introductie van de Gordoncursus Effectief omgaan met kinderen in 1979 in Nederland, hebben meerd an 50.000 mensen de opleiding gevolgd.

Thomas Gordon werd in 1997, 1998 and 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
In 1999 ontving Thomas Gordon van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.