Aanbod trainingen in Vlaanderen

Algemeen

Wij zijn blij met de vele vragen vanuit Vlaanderen! Er is een groeiende interesse in een goede en succesvolle communicatie. Bij ouders en opvoeders in de omgang met kinderen en het versterken van de relatie. Bij professionals in de Kinderopvang voor een pedagogisch verantwoorde omgang met kinderen die de ontwikkeling stimuleert. Bij professionals en leidinggevenden om door een effectieve communicatie de samenwerking en daarmee de kracht van de relaties te versterken. U bent uitgenodigd en we verwelkomen u graag op onze trainingen en workshops!

Trainingen voor Ouders en Opvoeders

Je wordt als ouder uitgenodigd om stil te staan bij hoe je kijkt en (echt) luistert naar het gedrag van je kind en hierin te oefenen:

  • ‘Wat wil mijn kind me (via zijn gedrag) duidelijk maken, wat heeft het nodig?’
  • ‘En hoe is dit dan voor mij als ouder? Wat heb ik nu nodig?’

In de training leer je om door deze vragen sneller tot de kern te komen van wat er gaande is. Dan kan je een bewuste keuze maken in hoe je reageert naar je kind toe. Door het inzetten van diè passende praktische vaardigheden op dàt moment. Je oefent om op een respectvolle, duidelijke, transparante manier te communiceren, ook bij het aangeven waar jouw grens ligt. Op die manier creëer je steeds meer ruimte voor een fijn contact binnen je gezin èn je stimuleert bij je kind de vorming van een positief zelfbeeld, (zelf)vertrouwen en veerkracht. Als er toch een conflict is, gaan jullie samen op zoek naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt. De aangereikte inzichten en vaardigheden die je meekrijgt, kan je meenemen om je kind op een onvoorwaardelijke manier te ondersteunen, doorheen elke leeftijdsfase die het nog zal doorlopen. Bovendien kan je dit ook toepassen binnen elke andere relatie die je wil verdiepen.

Aankomende trainingen

Bekijk ons aanbod van trainingen. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Reacties van deelnemers aan Gordon® Communicatie Training

Wat ik waardeer aan deze training is dat ik me bewust ben dat ikzelf aan het roer sta, dat geeft rust;

Hans

Ik luister beter en hoef niet meer voor alles een oplossing te hebben;

Jessica

Mijn aandacht voor anderen is vergroot, ook het begrip tonen voor anderen;

Stefanie

Ik heb leren communiceren zoals ik het altijd wilde maar ik wist niet hoe het te verwoorden. De training heeft me een stap verder gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling;

Sanne

Ik kan (mijn kinderen) anderen meer ruimte geven voor eigen oplossingen;

Myrna

Ik oordeel niet meer zo snel en kan meer genieten;

Johan

Ik maak mijn grenzen beter duidelijk waardoor (mijn kinderen) anderen ook meer rekening houden met mij;

Sjoerd

Conflicten worden nu uitgepraat, er is minder ruzie;

Els

De ‘ik’ boodschappen zijn een verrijking. Dat het mag en kan! Ik hoef niet meer te wachten tot iemand begrijpt wat mijn behoeften zijn.

Wendy