Het doel van de training

Een fijne relatie met je kinderen wil iedere ouder. Toch voel je als ouder je soms gefrustreerd en machteloos door het gedrag van je kinderen. Jonge kinderen willen niet altijd luisteren, laten hun spullen slingeren of er is strijd aan tafel over het eten. Oudere kinderen zitten soms urenlang te gamen, zijn vergroeid met hun mobieltje of zitten continu op facebook. Of ze zijn het zo oneens met je als ouder dat het leidt tot fikse ruzies. Vaak zet je als ouder een beloning in of je dreigt met straf opdat je kind zich ‘beter’ gaat gedragen. Tot het niet meer werkt…….. Andere ouders zijn juist toegeeflijk en stellen eigenlijk geen grens meer.

Deze training stond voorheen bekend onder de naam Effectief Communiceren met Kinderen.

Inhoud van de training

Alle ouders en opvoeders van kinderen tot 18 jaar.

In de training leer je duidelijk zeggen wat je denkt en voelt!

Deze training biedt een andere mogelijkheid. Zodat je als ouder en kind meer begrip krijgt voor elkaar. Zo kan er bij conflicten gezocht worden naar oplossingen waar iedereen tevreden over is. Met respect voor elkaars behoeften en gevoelens. De nadruk ligt op de volgende vaardigheden:

  • zó luisteren dat je kind zich begrepen voelt;
  • zó praten dat je kind jou ook echt begrijpt;
  • zó conflicten oplossen dat niemand verliest;
  • zó afspraken maken dat je kind zich eraan kan houden;
  • duidelijk grenzen stellen;
  • positief omgaan met verschillen in waarden tussen jou en je kind;
  • rekening houden met elkaars wensen en behoeften;

Als ouder leer je vaardigheden om een goede relatie met je kind te krijgen en te houden. Er ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen van ouders die de Gordon® training hebben gevolgd ontwikkelen een sterker gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De training draagt bij aan de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij je kind.

De Gordon® training is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als een kwalitatief effectieve training voor de omgang met kinderen in de opvoeding.
Zie hiervoor deze link: Gordon-cursus “Effectief omgaan met kinderen”

Deelnemers ontvangen een werkboek met veel herkenbare voorbeelden, oefeningen en uitleg. Ouders brengen hun eigen situaties in. De trainer geeft korte presentaties hoe de vaardigheden worden toegepast. Na een heldere instructie oefenen ouders in groepjes en geven elkaar feedback. Ouders krijgen opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan in het gezin. Voor deze training raden we het boek: “luisteren naar kinderen.” door Thomas Gordon aan.

Wie is de trainer?

De trainingen worden uitgevoerd door enthousiaste en begripvolle trainers die hiervoor speciaal zijn opgeleid en beschikken over een licentie. Zij zijn deskundig in het inzichtelijk maken en praktisch overdragen van de vaardigheden. De training wordt aangeboden in open inschrijving in veel plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Na afloop van de training ontvang je een officieel certificaat van deelname.

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?