Het doel van de training

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het concrete effect?

 • De baby’s respectvol benaderen.
 • Beter contact met baby’s, ouders en collega’s.
 • Meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt.
 • Objectiever naar baby’s kijken.
 • Versterking van het pedagogische klimaat in de groep.

Inhoud van de training

Voor iedere pedagogisch medewerker die werkt met baby’s in de kinderopvang.

De pedagogisch medewerker en baby’s hebben een plezierige en evenwichtige relatie. Hierdoor wordt de veilige hechting, de zelfwaardering, het zelfvertrouwen en daarmee de ontwikkelkansen van de baby bevorderd.’ In de training staat het verbeteren van de relatie tussen de pedagogische medewerker en de baby centraal. Omgaan met de kinderen op basis van hun behoeften, een basis scheppen van vertrouwen.

De babytraining heeft als basis de methode van Thomas Gordon. Deze methode staat voor respectvolle communicatie en positief, sensitief contact. Specifiek aan de babytraining is dat de vertaalslag is gemaakt van de Gordon®- communicatievaardigheden naar de communicatie met baby’s.

Concreet leer je ondermeer:

 • Luistervaardigheden
 • Duidelijke communicatie
 • Babypedagogiek (hechting, stress, mijlpalen in de ontwikkeling)

Als pedagogische medewerker leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de kinderen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties
 • tactische demonstraties
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer?

De trainer is speciaal opgeleid voor de Kinderopvang. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Onderstaand het lopende aanbod aan trainingen. Indien u geen training vindt of geen training bij u in de buurt kunt u een e-mail sturen aan info@gordontraining.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?