Het doel van de training

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het concrete effect?

 • Meer productieve werktijd en een betere efficiency.
 • Bewustzijn van je eigen mechanismen in de communicatie.
 • Inzicht in je sterke kanten en de beperkingen.
 • Meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt.
 • Meer inzicht in het effect van jouw gedrag op de ander.
 • Verbetering van samenwerkingsrelaties met meer draagvlak.
 • Meer assertiviteit in het stellen van grenzen en omgaan met conflicten.

Inhoud van de training

Voor iedereen die persoonlijk en professioneel meer evenwicht en effectiviteit wenst.

In de training staat het versterken van je persoonlijke en professioneel functioneren centraal. Spanningen en belemmerende factoren omzetten naar effectief communiceren en doelgericht samenwerken. Sturen op basis van vertrouwen en versterken van het zelfoplossende vermogen.

Concreet leer je:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • effectief confronteren.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren.

Als persoon en professional leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met partners en collega’s. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties.
 • tactische demonstraties.
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer?

De trainer is speciaal opgeleid voor Persoonlijke en Professionele Effectiviteit. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training wordt zowel als open inschrijving als In Company aangeboden. Voor in company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Heb je vragen of wil je meer informatie over Gordon® Trainingen?