Training Resultaatgericht Communiceren voor Leraren

Onderwijs

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

Voor wie?

Voor iedere leraar in het onderwijs (basis en voortgezet)

Wat leer je?

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen leraren en leerlingen centraal. Door een effectieve communicatie krijg je meer invloed op gedrag en houding van de leerling. Een basis scheppen van vertrouwen, weten welke aanpak kans op resultaat heeft.

Concreet leer je ondermeer:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren.

Wat is het concrete effect?

 • leerlingen respectvol benaderen.
 • leerlingen leren dat er bij een conflict geen verliezers hoeven te zijn.
 • leerlingen hebben meer zelfvertrouwen.
 • u kunt objectiever naar leerlingen kijken.
 • leerlingen leren om zelf hun conflicten op te lossen.
 • u kunt duidelijke grenzen stellen.
 • leerlingen leren rekening houden met elkaar.

Wat is de inhoudelijke kern van de training?

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het resultaat voor mij?

Als leraar leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de leerlingen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

Wat is de werkwijze?

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties.
 • tactische demonstraties.
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer, waar en wat kost het?

De trainer is speciaal opgeleid voor het Onderwijs. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training van 10 dagdelen wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor de data voor de open inschrijving klikt u (hier). Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.

Nieuwe website Gordon Communicatie

 

 

23 maart 2017 
start de Top Class Communicatie Vaardigheden 

Een verdieping in de communicatie vaardigheden voor professionals. In 7 dagen leer je professioneel en persoonlijk communiceren met de geleerde tools.

23 maart 2017 
start de opleiding totgecertificeerd Communicatie Trainer


De rode draad door de opleiding (18 dagen verdeeld over 3 modules) is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot trainer. Je leert, oefent, reflecteert en groeit. In de laatste module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt specialiseren. 

marianne 400Column

Heleen Bos schrijft over haar ervaringen in de opvoeding van haar dochter en geeft praktisch inzicht in de Communicatieve Vaardigheden die ze inzet. Een aanrader om te lezen! 

Lees de column

Inloggen

Toegang tot afgeschermde delen van de site is voorbehouden aan opgeleide Gordon Communicatie Trainers. Deze kunnen onderstaand inloggen.

Accepteer cookies om van social media gebruik te kunnen maken.