privacyverklaring

privacyverklaring2019-02-14T19:12:23+01:00

Algemene Privacy- en cookieverklaring

 Bij het verlenen van onze diensten en als u gebruik maakt van de websites van Stichting N.E.T. en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer, tablet of telefoon achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Stichting N.E.T. kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze beide websites en onze dienstverlening: het geldt dus voor bezoekers van onze websites, maar bijvoorbeeld ook als u een vraag stelt via een contact formulier, een e-mail stuurt, solliciteert, een opleiding bij ons volgt, een trainerslicentie heeft behaald of u aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Gordontraining.nl en Gordoncommunicatie.nl maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

Gordontraining.nl en Gordoncommunicatie.nl gebruiken cookies met als doel om de websites gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Privacyverklaring:

Contactgegevens De websites www.gordontraining.nl en www.gordoncommunicatie.nl en de eventuele persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen (N.E.T.)
Adres: Stichting N.E.T. In de Korenmolen 29,1115 GN Duivendrecht.
Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kunt u altijd contact opnemen via www.gordontraining.nl/contact

Persoonsgegevens:

Hoe komen wij aan uw gegevens? Als u gebruik maakt van de website van de Stichting N.E.T. en andere producten en/of diensten, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:
 Als u contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon, facebook of twitter – dan slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.
 Als u een vraag aan ons stelt via het contactformulier dan vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen om een antwoord van ons te kunnen krijgen.
 Als u zich opgeeft voor 1 van onze opleidingen, dan vragen wij u uw naam, geboortedatum, adres, e-mail, bedrijf- en betaalgegevens en telefoonnummer bij ons achter te laten.
 Als u een opleiding tot Gordontrainer bij ons volgt of gevolgd heeft dan verwerken wij daarnaast de volgende gegevens; intakegegevens, arbeidsverleden, plan van aanpak ( met mogelijke coachingsvragen), notities van wat we tijdens de opleiding bespreken en welke licenties u gevolgd heeft.
 Als u bij stichting N.E.T. solliciteert en een brief met c.v. stuurt.

Wat doen we met uw gegevens? Doeleinden en Grondslagen

Stichting N.E.T bestaat uit vier bestuursleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens.
Stichting N.E.T bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
 Het onderhouden van contact
 Het beantwoorden van uw vragen
 Het verzorgen van opleidingen
 Het bijhouden van een register van gecertificeerde trainers
 Het leveren van de diensten die u van ons afneemt;
 Het afwikkelen van betalingen;
 Het toezenden van informatie over de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen.
 Het verbeteren van onze dienstverlening
 Het doen van onderzoek naar de belangstellenden voor opleidingen en de producten en diensten die zij afnemen;
 Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven,

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na uw toestemming.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– Op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening
– Beschermingen van de financiële belangen
– Verbetering van dienstverlening
– Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Protocol Meldplicht Datalekken

Er is een protocol “protocol meldplicht datalekken” opgesteld. Datalekken kunnen ontstaan door verlies/ diefstal laptops/ usbsticks/ dossiers/ inbraak, virus, hacks etc.
Indien hierdoor mogelijke persoonsgegevens verdwenen zijn wordt dit als datalek beschouwd en moet dit zsm gemeld worden bij Stichting N.E.T. Afhankelijk van de aard zal dan binnen 72 uur melding gemaakt moeten worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze protocol Meldplicht Datalekken dat u bij ons kunt opvragen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting N.E.T zal uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat Stichting N.E.T. uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Stichting N.E.T. zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.
Sollicitaties worden, na afwijzing, binnen 2 weken verwijderd. Wanneer de sollicitatie in bestand moet blijven voor als er in toekomst een soortgelijke vacature vrijkomt zal hier eerst toestemming voor gevraagd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Stichting N.E.T. streeft ernaar uw gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden. Onze nieuwe website bevat een ssl-certificering.

Met wie deelt stichting N.E.T uw gegevens?

Stichting N.E.T gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Stichting N.E.T soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking.
In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen. Stichting N.E.T kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruikmaken van diensten van derden, zoals ITleveranciers van onze website, accountants, boekhouders of ingeschakelde opleiders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden.
In de overige gevallen delen we uw gegevens natuurlijk alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Alle derden met wie Stichting N.E.T. uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als stichting N.E.T. aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame Soms neemt Stichting N.E.T contact met u op, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van een aanbieding of om informatie te geven over een nieuwe dienst. Of en op welke manier we dat doen hangt ervan af of u ons toestemming hebt gegeven. Bovendien kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Hier kunt u lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier Stichting N.E.T contact met u kan opnemen. Verderop kunt u lezen hoe u kunt aangeven dat u niet meer wilt dat contact met u wordt opgenomen. Stichting N.E.T kan in de volgende gevallen contact met u opnemen:.
 Als u zich heeft opgegeven voor een opleiding, dan kan Stichting N.E.T u belangrijke praktische informatie over die opleiding sturen. Het is belangrijk dat u deze informatie ontvangt. • Als u hebt aangegeven dat u informatie wilt ontvangen van ons, dan kunt u per e-mail een reactie van ons verwachten. Wij kunnen in overleg met u en op uw verzoek uw gegevens doorsturen naar 1 van onze trainers
 Als u de licentie heeft van Gordontrainer dan kunt u nieuwsbrieven voor trainers en de jaarlijkse factuur en uitnodiging voor bijscholing ontvangen.

Communicatie van Stichting N.E.T

Als u geen berichten van Stichting N.E.T meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. U kunt dat doen door een mail te beantwoorden met “verwijder mijn gegevens” of een link in een door Stichting N.E.T verstuurd bericht te klikken.

Inzicht in uw gegevens? U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Stichting N.E.T over u heeft. U kunt Stichting N.E.T ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op www.gordontraining.nl/contact vindt u de contactgegevens.
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting N.E.T, laat het ons dan vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websites van derden

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Stichting N.E.T. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Deze verklaring is voor het laatste aangepast op 16-1-2019.

Ga naar de bovenkant