Laatst hoorde ik het weer een deelnemer zeggen. ‘Het is net of ik een extra bril heb gekregen’. Zij merkte dat ze al na de eerste bijeenkomst van de Gordontraining anders naar haar omgeving keek: ‘wat zeggen mensen eigenlijk?’ en ‘wat een hoop oordelen en ongevraagde adviezen!’.

Uit onderzoek is bekend hoe belangrijk het is om vaardig te zijn op het gebied van onderlinge communicatie. Daniel Goleman, bekend onderzoeker op het gebied van gedrag, psychologie en het brein had het al over het belang van ‘emotionele begaafdheid’. Dit betekent het kennen, en kunnen reguleren, van de eigen gevoelens alsook het effectief kunnen omgaan met andermans gevoelens. Hij schreef: ‘Er zijn veel aanwijzingen dat mensen die emotioneel begaafd zijn op elk terrein in het leven een voorsprong hebben, zowel privé en in organisaties’. In later onderzoek is dat steeds bevestigd.

Dit uitgangspunt wordt tegenwoordig in diverse werkkringen toegepast. In het bedrijfsleven, in de opvoeding, in onderwijs.  Zo wordt inmiddels in het onderwijs het ‘social emotional learning’ SEL als een essentieel proces gezien in het leren van kinderen. Zelfbesef, sociaal besef en verantwoordelijke besluitvorming zijn hierbij belangrijke elementen Kinderen die emotioneel en sociaal competent zijn komen verder: doen het beter op school, in hun latere academische loopbaan en in hun latere baan. Ook in de kinderopvang is de gedachte dat emotionele vaardigheden essentieel zijn omarmd. Zowel voor de pedagogisch medewerker als voor het kind.  Sensitieve responsiviteit’ is hier het kernbegrip. Het is een van de kernvaardigheden die pedagogisch medewerkers horen te bieden aan de kinderen. Sensitiviteit betekent het gevoelig zijn voor de signalen van het kind en het passend reageren op deze signalen.

Kortom, het is algemeen bekend dat zulke vaardigheden essentieel zijn. Toch is de vraag ‘hoe doe je dat dan precies’ daarmee nog niet beantwoord. Voor mij is het bijzondere van de Gordonmethode dat deze een prachtig en praktisch antwoord biedt op deze vraag. Je leert hoe je kunt reageren op de emoties van de ander, hoe je je eigen behoeften verwoordt zonder aanvallend te zijn en hoe je eventuele conflicten respectvol op kunt lossen.

Je krijgt ermee als het ware een extra bril, waarmee je je eigen perspectief en dat van anderen leert zien.

Er zijn Gordontrainingen voor ouders, voor medewerkers kinderopvang, voor managers, bedrijfsleiders,  leerkrachten enzovoorts en hoewel dat natuurlijk heel diverse doelgroepen zijn, bied het Gordonmodel een concreet houvast voor alle.

Wat zeggen deelnemers zoal over de Gordontrainingen?

‘Naarmate de training vorderde merkte ik ‘dit gaat mij echt helpen’ (deelnemer training Effectief Leiderschap).

‘Ik heb een heel andere band met kind x gekregen.’  (deelnemer training kinderopvang).

‘Ik praat nu anders met kinderen en ik zie echt een verschil’ (deelnemer training kinderopvang).

‘Dit zou toch iedereen moeten weten!’ (deelnemer training ‘Effectief Ouderschap’).

‘Ik heb veel meer bewustwording van de communcatieblokkades gekregen’ (deelnemers training  Persoonlijke en Professionele Effectiviteit’).

Heb je ook interesse in deze training? Kijk op de website gordontraining.nl voor de mogelijkheden. Of wil je misschien zelf trainer worden? Ook dat kan. Kijk op gordoncommunicatie.nl of mail naar info@gordoncommunicatie.nl voor meer informatie.