Saskia Henderson – voorzitter

De Gordonmethode ken ik vanaf de jaren negentig en ik was er vanaf dag één erg enthousiast over. Wat een prachtige methode: respectvol,  democratisch en zo praktisch toepasbaar! Een welkome aanvulling op mijn opleidingen Jeugdwelzijnswerk en later  Pedagogiek. Ik heb de opleiding tot Gordontrainer gevolgd en geef sindsdien regelmatig trainingen aan pedagogisch medewerkers en ouders. Via mijn in 2006 opgerichte bureau (Henderson Trainingen), maar ook via mijn werk. Ik heb o.a. gewerkt als begeleider van verstandelijk gehandicapten,  als leidinggevende op een kinderdagverblijf, als opvoedadviseur en bij Cordaan. Momenteel werk ik sinds enkele jaren met veel plezier als pedagoog-trainer bij Ludens kinderopvang in Utrecht.

Bij al deze functies is de rode draad:  het bouwen aan respectvolle relaties met kinderen en anderen.

En ook thuis, bij mijn inmiddels volwassen kinderen, heb ik het effect ervaren van de communicatievaardigheden. En het effect als je het even vergeet toe te passen…  Al met al is mijn enthousiasme voor de Gordonmethode  onverminderd groot gebleven, wat heeft geresulteerd in o.a. het schrijven een tweetal boeken en diverse artikelen, het mede-organiseren van en spreken op congressen en het doen van literatuuronderzoek ten behoeve van de NJI-databank. Inmiddels is de volgende stap gezet: bestuurder van de NET. Ik hoop ook hier samen met de andere bestuurders én alle trainers mijn steentje te kunnen bijdragen aan een gezonde organisatie en het nog verder verspreiden van deze methode. Daar zet ik me graag voor in!