Training Persoonlijke Effectiviteit

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgenVoor wie?

Voor alle volwassenen die hun relaties in de privé- en werkomgeving willen verbeteren. Meer invloed willen hebben op het leven omdat er soms het gevoel is dat je “geleefd wordt”.

Wat leer je?

In de training staat centraal het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Je leert investeren in relaties met een goede balans van geven en nemen. Zeggen wat je denkt en voelt met respect voor de ander. Meer bewust communiceren vanuit de eigen behoeften. Concreet leer je:

  • open en eerlijk communiceren, zonder de relatie met de ander te schaden.
  • “nee” zeggen tegen voor u onaanvaardbare verzoeken.
  • duidelijk uw grens aangeven met oog voor de invulling van uw eigen wensen en behoeften.
  • bewust van uw manier van communiceren en het effect daarvan op de ander.
  • erkennen en omgaan met gevoelens van angst en onzekerheid in het contact met anderen.
  • de ander helpen zijn eigen problemen op te lossen door een coachende en invoelende houding waarbij u het probleem bij de ander kunt laten.
  • de ander durven aanspreken op voor u ongewenst gedrag.
  • bij conflicten de overlegmethode gebruiken om tot een oplossing te komen die voor beiden werkt.
  • een andere, constructieve, kijk op verschillen in waarden binnen uw relaties.
  • weten wat u belangrijk vindt in uw leven, uw eigen doelen kiezen en deze helder en realistisch formuleren.

Wat is het resultaat voor mij?

Een beter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Minder afhankelijk van anderen.

Wat is de werkwijze?

De training omvat 25 tot 30 uur, verdeeld over een aantal bijeenkomsten. De groep bestaat uit 8 tot 12 deelnemers. De vaardigheden worden geoefend door:

 • korte presentaties.
 • demonstraties van de vaardigheden.
 • individueel en in groepjes oefenen.
 • bespreken van ervaringen.
 • het uitvoeren van herkenbare opdrachten.

Het trainingsmateriaal bestaat uit: een werkboek en het boek 'Op je Best' geschreven door Linda Adams, echtgenote/weduwe van Dr. Thomas Gordon.

Wie is de trainer, waar en wat kost het?

De trainer is speciaal opgeleid voor Persoonlijke Effectiviteit. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training wordt aangeboden in open inschrijving op veel plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Na afloop van de training ontvang je het officiële certificaat van deelname. Voor de data van de open inschrijving klikt u (hier).

Neem contact met ons op

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.

Nieuwe website Gordon Communicatie

 

 

11 januari 2018

start de Top Class Communicatie Vaardigheden 

Een verdieping in de communicatie vaardigheden voor professionals. In 7 dagen leer je professioneel en persoonlijk communiceren met de geleerde tools.

 

marianne 400Column

De column van Linda Peperkoorn is een opwarmertje voor de vakantie die voor de deur staat. Zij schrijft over hoe ‘ZEN’ de vakantie kan zijn en geeft checklist met 8 adviezen voor een ‘ZEN Vakantie met het gezin’. Praktisch, met herkenbare humor. Een aanrader om te lezen!

Lees de column

Inloggen

Toegang tot afgeschermde delen van de site is voorbehouden aan opgeleide Gordon Communicatie Trainers. Deze kunnen onderstaand inloggen.

Accepteer cookies om van social media gebruik te kunnen maken.