Training Effectief Leidinggeven

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

Voor wie?

Voor iedere (aspirant) leidinggevende, manager, ondernemer uit alle branches.

Wat leer je?

Effectief Leidinggeven is een gedegen training. Geen trucjes maar grondige basisvaardigheden. Durven sturen op basis van vertrouwen, medewerkers aanspreken op mede verantwoordelijkheid en het zelfoplossende vermogen versterken.

Concreet leer je ondermeer:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • effectief confronteren.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren.

Wat is het concrete effect?

 • meer productieve werktijd en een betere efficiency.
 • beter contact met klanten binnen en buiten de organisatie.
 • meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt.
 • medewerkers kunnen zelf hun conflicten oplossen.
 • ruimte bieden aan passie op de werkvloer.
 • meer inzicht in het effect van jouw gedrag op de ander.
 • bieden van een samenwerkingsklimaat met meer draagvlak.

Wat is de inhoudelijke kern van de training?

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het resultaat voor mij?

Als leidinggevende leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede werkrelaties op te bouwen. Je vergroot je eigen vertrouwen en het zelfvertrouwen van de medewerkers.

Wat is de werkwijze?

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties.
 • tactische demonstraties.
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer, waar en wat kost het?

De trainer is speciaal opgeleid voor het Leidinggeven. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training van 8 dagdelen wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor de data voor de open inschrijving klikt u (hier). Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.

Nieuwe website Gordon Communicatie

 

 

23 maart 2017 
start de Top Class Communicatie Vaardigheden 

Een verdieping in de communicatie vaardigheden voor professionals. In 7 dagen leer je professioneel en persoonlijk communiceren met de geleerde tools.

23 maart 2017 
start de opleiding totgecertificeerd Communicatie Trainer


De rode draad door de opleiding (18 dagen verdeeld over 3 modules) is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot trainer. Je leert, oefent, reflecteert en groeit. In de laatste module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt specialiseren. 

marianne 400Column

Heleen Bos schrijft over haar ervaringen in de opvoeding van haar dochter en geeft praktisch inzicht in de Communicatieve Vaardigheden die ze inzet. Een aanrader om te lezen! 

Lees de column

Inloggen

Toegang tot afgeschermde delen van de site is voorbehouden aan opgeleide Gordon Communicatie Trainers. Deze kunnen onderstaand inloggen.

Accepteer cookies om van social media gebruik te kunnen maken.