Training Effectief Communiceren in de Kinderopvang

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

Voor wie?

Voor iedere pedagogisch medewerker in alle vormen van Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Opvang op School.

Wat leer je?

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen de pedagogische medewerker en de kinderen centraal. Omgaan met de kinderen op basis van hun behoeften, een basis scheppen van vertrouwen. Een open omgang met de ouders.

Concreet leer je ondermeer:

 • luistervaardigheden.
 • duidelijke communicatie.
 • problemen oplossen.
 • conflicten hanteren. 

Wat is het concrete effect?

 • de kinderen respectvol benaderen.
 • beter contact met kinderen, ouders en collega’s.
 • meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt.
 • objectiever naar kinderen kijken .
 • versterking van het pedagogische klimaat in de groep.
 • duidelijke grenzen stellen.
 • kinderen leren rekening houden met elkaar.

Wat is de inhoudelijke kern van de training?

Oefenen van de communicatievaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het resultaat voor mij?

Als pedagogische medewerker leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de kinderen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

Wat is de werkwijze?

De vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties
 • tactische demonstraties
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Wie is de trainer, waar en wat kost het?

De trainer is speciaal opgeleid voor de Kinderopvang. Daartoe beschikt de trainer over de specifieke licentie om deze training te kunnen geven. De training van 10 dagdelen wordt zowel in open inschrijving als In Company aangeboden. Voor de data van de open inschrijving klikt u (hier). Voor In Company trainingen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Kies nu de plaats waar je de training wilt volgen

 Accepteer cookies om van social media integratie gebruik te kunnen maken.

Nieuwe website Gordon Communicatie

 

 

12 oktober 2017 
start de Top Class Communicatie Vaardigheden 

Een verdieping in de communicatie vaardigheden voor professionals. In 7 dagen leer je professioneel en persoonlijk communiceren met de geleerde tools.

12 oktober 2017 
start de opleiding tot gecertificeerd Communicatie Trainer

 

De rode draad door de opleiding (3 modules) is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot trainer. Je leert, oefent, reflecteert en groeit. In de laatste module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt specialiseren.

marianne 400Column

Heleen Bos schrijft over haar ervaringen in de opvoeding van haar dochter en geeft praktisch inzicht in de Communicatieve Vaardigheden die ze inzet. Een aanrader om te lezen! 

Lees de column

Inloggen

Toegang tot afgeschermde delen van de site is voorbehouden aan opgeleide Gordon Communicatie Trainers. Deze kunnen onderstaand inloggen.

Accepteer cookies om van social media gebruik te kunnen maken.